Values that Faculty Members Want Students to Have (Pages: 138 - 149)

Author:

Year-Number: 2016-Volume 8, Issue 1

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının öğrencilerinde görmek istedikleri değerlerin neler olduğunu tespit etmek ve bu değerleri tercih etme nedenlerini belirlemek; değerler eğitimi konusundaki düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma; 2013- 2014 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde çalışmakta olan 21 öğretim elemanıyla yürütülmüştür. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Verilerinin elde edilmesi için araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde NVvivo 10 programı aracılığıyla betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretim elemanları öğrencilerinde en çok görmek istediği değer “saygı”’dır. Ayrıca öğretim üyeleri bu değerin, ailede ve okul öncesi dönemde kazandırılması gerektiğini düşünmektedirler. Bununla birlikte değerlerin kazandırılması için programlı bir öğretim faaliyeti yürütülmesi gerektiğini ifade etmektedirler.

Keywords

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının öğrencilerinde görmek istedikleri değerlerin neler olduğunu tespit etmek ve bu değerleri tercih etme nedenlerini belirlemek; değerler eğitimi konusundaki düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma; 2013- 2014 eğitim-öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Fen Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesinde çalışmakta olan 21 öğretim elemanıyla yürütülmüştür. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Verilerinin elde edilmesi için araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çözümlenmesinde NVvivo 10 programı aracılığıyla betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre öğretim elemanları öğrencilerinde en çok görmek istediği değer “saygı”’dır. Ayrıca öğretim üyeleri bu değerin, ailede ve okul öncesi dönemde kazandırılması gerektiğini düşünmektedirler. Bununla birlikte değerlerin kazandırılması için programlı bir öğretim faaliyeti yürütülmesi gerektiğini ifade etmektedirler.

Keywords