Case of a Classroom Management Model in Cinematographic Narration: The Movie ‘Stand and Deliver’

Author:

Number of pages: 146-161
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı görsel işitsel bir kaynak olan filmlerde sınıf yönetimi modellerinin nasıl yansıtıldığının incelenmesidir. Bu amaçla seçilen ‘Kalk ve Diren’ filmi, sınıf yönetimi modelleri temelinde, doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Filmin sahnelerine ait sınıf yönetimi modelleri ve davranış yönelimleri tablolaştırılarak bulgulandırılmıştır. Öğrencilerin öğrenmeleri ile ilgili oluşturulan şekil yoluyla filmdeki sınıf yönetimi modeli seçim süreci açıklanmıştır. Elde edilen bulgular, filmin bir bütünsel sınıf yönetimi modeli örneği olduğunu göstermektedir. İncelenen film sınıf yönetimi modellerinin eğitimde kullanılabilirliğini yansıtan ilk araştırma olması bakımından önemlidir. Öğretmenlerin sınıflarında uyguladıkları yönetim tarzlarını sorgulamalarında bir fırsat olarak görülebilir. Çalışmanın bilginin yapılandırılmasında görsel işitsel bir kaynak olan filmlerin incelenmesi yoluyla yapılabilecek diğer araştırmalara yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to examine how the classroom management models were reflected in an audio-visual source such as movies. In this study, the movie ‘Stand and Deliver’ is discussed on the basis of classroom management models by document analysis. Classroom management models and behaviour orientations of the scenes were tabulated. Classroom management process in the movie was explained through a figure that was created about the students’ learning. The findings showed that the movie was an example of integrative model. This study is thought to be important and worthwhile as it is the first study related to the availability of a classroom management model in education. This study can be seen as an opportunity for teachers to question their management styles in their classes. It can be a guide for other studies that examines an audio-visual source such as movies for structuring information.

Keywords