Evaluation of Elementary School 4th Grade Human Rights, Citizenship and Democracy Course’s Curriculum According To Teachers’ Perspectives: A Qualitative Research

Author:

Number of pages: 77-93
Year-Number: 2018-Volume 10, Issue 5

Abstract

Türk Eğitim Sisteminde İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi ilkokul 4. sınıf düzeyinde haftada iki ders saati olarak okutulmaktadır. Bu araştırmanın amacı, İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programının uygulanması hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel metodoloji bağlamında olgubilimden yararlanılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kastamonu ilinde görev yapan toplam 30 sınıf öğretmeniyle gerçekleştirilen araştırmada veri toplama aracı olarak mülakat kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğretim programını çok soyut buldukları ve öğrenci seviyesinin üzerinde gördükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin öğretim programının günlük hayatla ilişkilendirilecek bir yapıda olmadığını söyledikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin dersin öğrenci seviyesine indirgenerek erken yaşta kesinlikle verilmesinden yana oldukları, dersi demokratik vatandaş yetiştirme özeliği nedeniyle gerekli bir ders olarak gördükleri ve içerik itibariyle sosyal bilgilerin içerisine entegre edilebilecek bir yapıda olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Türk Eğitim Sisteminde İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi ilkokul 4. sınıf düzeyinde haftada iki ders saati olarak okutulmaktadır. Bu araştırmanın amacı, İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programının uygulanması hakkında sınıf öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmada nitel metodoloji bağlamında olgubilimden yararlanılmıştır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Kastamonu ilinde görev yapan toplam 30 sınıf öğretmeniyle gerçekleştirilen araştırmada veri toplama aracı olarak mülakat kullanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin öğretim programını çok soyut buldukları ve öğrenci seviyesinin üzerinde gördükleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin öğretim programının günlük hayatla ilişkilendirilecek bir yapıda olmadığını söyledikleri tespit edilmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin dersin öğrenci seviyesine indirgenerek erken yaşta kesinlikle verilmesinden yana oldukları, dersi demokratik vatandaş yetiştirme özeliği nedeniyle gerekli bir ders olarak gördükleri ve içerik itibariyle sosyal bilgilerin içerisine entegre edilebilecek bir yapıda olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir.

Keywords