Representation of Nature of Science in Matter and Its Nature Subject Area of Science Textbooks

Author:

Number of pages : 124-143

Abstract

Günlük yaşantıya nüfuz etmiş bilimi anlamak ve bilimsel konularda karar verme süreçlerine dahil olmak için tüm bireylerin bilimsel okuryazar olması hedeflenmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesinin en temel yolu; bilimin doğasının öğretiminden ve sınıf içinde birincil kaynak olarak görülen ders kitaplarında bilimin doğasının doğru biçimde temsil edilmesinden geçmektedir. Çalışmada; Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve çevrimiçi sosyal eğitim platformu olarak adlandırılan Eğitim Bilişim Ağı’nda e-kitap olarak yayınlanmış olan iki adet 4. sınıfa ve birer adet 3., 5., 6., 7. ve 8. sınıflara ait 7 farklı fen bilimleri ders kitabında “Madde ve Doğası” konu alanında bilimin doğasını temsil edilme durumu incelenmiştir. Doküman analizi yöntemiyle yürütülen araştırmada veri toplama aracı olarak Niaz ve Maza’nın hazırladıkları değerlendirme formundan yararlanılmıştır. Ders kitaplarında bilimin doğası kriterleri ile ilgili ifadeler ve bu ifadelere verilen puanlar detaylı bir biçimde tartışılmıştır. Mevcut ders kitaplarında madde ve doğası konu alanında bilimin doğasının temsil edilme durumunun çok düşük bir düzeyde ve hatta yanlış temsil durumlarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

It is aimed that all individuals should be scientifically literate in order to understand the science that has permeated to daily life and to participate in decision making processes related to scientific matters. The basic way to achieve this aim can be done through teaching the nature of science and the accurate representation of the nature of science in textbooks which assumed to be a primary source in the classroom. “Matter and Its Nature" subject area in two 4th grade and one for each 3rd, 5th, 6th, 7th and 8th grades science textbooks was analyzed in this research in terms of representing the nature of science themes. These inspected science textbooks were published as e-books in an online education platform namely "Education Information Network" which was developed by General Directorate of Innovation and Education Technologies, one of the departments of Turkish Ministry of National Education. In this study, the procedure used by Niaz and Maza was followed. Nine criteria about the nature of science that agreed upon by science education research community were used as a base. The status of representing those criteria in textbooks were scored as 0, 1 and 2. Statements considering nine criteria about the nature of science in textbooks were given and the scores given those statements were discussed in detail. It is concluded that NOS is underrepresented and even misrepresented in the "Matter and Its Nature" subject area of science textbooks.

Keywords