Comparison of the Preschool Education System in Turkey with BSEC Countries

Author:

Year-Number: 2020-Volume 12, Issue 4
Number of pages: 209-222
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne (KEİ) üye ülkeler olan Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan’ın okul öncesi eğitim sistemleriyle; Türkiye’deki okul öncesi eğitim sistemi çeşitli açılardan karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Araştırmada yöntem olarak nitel analiz yöntemlerinden olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sürecinden elde edilen veriler karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında genel olarak kullanılan yatay yaklaşım anlayışı çerçevesinde ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Araştırma çerçevesinde ele alınan ülkelerin konuyla ilgili ulaşılabilen web sayfaları, kitap, dergi, bilimsel makale ve tezleri incelenmiş ve taranmıştır.

Keywords

Abstract

In this research, the preschool education system of the member countries of the Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC) including Albania, Azerbaijan, Bulgaria, Armenia, Georgia, Moldova, Romania, Russia, Serbia, Ukraine and Greece and the preschool education system in Turkey were analyzed by comparing each other from different perspectives. In the research, document analysis method, as one of the qualitative analysis methods, was used. The data acquired from the research process were handled and assessed within the framework of the horizontal approach usually used in comparative educational research. The accessible web pages, books, journals, scientific articles, and theses written in these countries related to the research were analyzed and scrutinized.

Keywords