Comparison of the Preschool Education System in Turkey with BSEC Countries
Comparison of the Preschool Education System in Turkey with BSEC Countries

Author : Ayhan Bulut
Number of pages : 209-222

Abstract

Bu araştırmada Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütüne (KEİ) üye ülkeler olan Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan’ın okul öncesi eğitim sistemleriyle; Türkiye’deki okul öncesi eğitim sistemi çeşitli açılardan karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Araştırmada yöntem olarak nitel analiz yöntemlerinden olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sürecinden elde edilen veriler karşılaştırmalı eğitim araştırmalarında genel olarak kullanılan yatay yaklaşım anlayışı çerçevesinde ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Araştırma çerçevesinde ele alınan ülkelerin konuyla ilgili ulaşılabilen web sayfaları, kitap, dergi, bilimsel makale ve tezleri incelenmiş ve taranmıştır.

Keywords

KEİ, Okul Öncesi Eğitim Sistemi, Karşılaştırmalı Eğitim

Read: 317

Download: 103