Investigation of Healthy Life and Physical Activity Levels of Prospective Teachers

Author:

Number of pages: 194-204
Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 1

Abstract

Öğretmenler yaşam biçimleri ve alışkanlıkları ile öğrencilere rol model olmaktadırlar. Öğrenciler öğretmenlerin yaptıkları veya yapmadıkları her şeyi örnek alarak yaşamlarında alışkanlık haline getirirler. Günümüz dünyasında sağlıklı yaşam biçimi ve düzenli fiziksel aktivite yapma alışkanlığı öğrencilere rol model olabilecek önemli bir unsurdur. Sağlıklı yaşam biçimi ve düzenli olarak yapılan fiziksel aktivite öğretmenin hem yaşam kalitesini artırır ve gelecek nesillerinde sağlıklı yaşamasına ve düzenli olarak fiziksel aktivite yapmasına öncülük etmiş olur. Bu araştırmada da öğretmen adaylarının sağlıklı yaşam biçimleri ve fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda “ Sağlık Yaşam Biçimleri Ölçeği’nden” yararlanılarak 25 madde belirlenmiş ve öğretmen adaylarına uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının, düzenli bir egzersiz programını ve kolesterolü düşük diyeti bazen tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Kadın öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylara göre daha düzenli egzersiz yaptıklarını ve yeni deneyimlere açık olduklarını, büyük çoğunluğunun düzenli olarak kahvaltı yapmadıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının öğünlerde sebze, şeker ve tatlıyı bazen tükettiklerini, günde 3-5 kez süt, yoğurt ve peynir tüketmeyi, her gün et, tavuk, balık, kuru bakliyat, yumurta gibi gıdaları 3-4 porsiyon yemeyi tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının sağlıklı yaşam biçimleri ve fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

Teachersare role modelsforstudents in terms of theirlifestylesandhabits. Studentstakeeverythingteachers do and do not as examplesandturnthemintotheirownhabits in theirlives. Intoday’sworld, a healthylifestyleand a habit of doingphysicalactivitiesregularlyconstitute an importantfactor to be a role model forstudents. A healthylifestyleanddoingphysicalactivitiesregularlybothincreaseteachers’ quality of life andguidefuturegenerationstolive in a healthywayand do physicalactivitiesregularly. Inthisstudy, it wasaimedtoinvestigatethehealthylifestylesandphysicalactivitylevels of prospectiveteachers. Forthispurpose, the “HealthyLifestylesScale”, whichconsists of 25 items, wasadoptedandthescalewasconductedwithprospectiveteachers. Intheconclusion of thestudy, it wasdeterminedthatprospectiveteacherssometimespreferred a regularexercise program and a low-cholesteroldiet. Femaleprospectiveteachers, comparedtofemaleprospectiveteachers, expressedthattheyexercisedmoreregularly, areopentonewexperiencesandmost of themdid not havebreakfastregularly. Theprospectiveteachers in thestudyalsoreportedthattheysometimesconsumedvegetables, sugaranddesserts in mealsandtheypreferredtoconsumemealssuch as milk, yogurtandcheese 3-5 a day as well as preferringtoconsumemeat, chicken, fish, drylegumesandeggs, 3-4 portionseveryday. Finally, it wasobservedthatthehealthylifestyleandphysicalactivitylevels of prospectiveteacherswerelow.

Keywords