The Approach of Children’s Literature towards Adjustmental, Emotional, Behavioral Disorders and the Bibliotherapy Method

Author:

Year-Number: 2021-Volume 13, Issue 2
Number of pages: 502-520
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma çocuk kitaplarındaki psikoloji ve edebiyat ilişkisini çözümlemeyi amaçlamıştır. Tarama yöntemiyle belirlenen; uyum, duygu ve davranış bozukluklarını konu edinmiş ve bu bozukluklara çözüm yolları önerilmiş 35 kitap incelenmiştir. Kitaplarda işlenen sorunlar; sorunların çözümü için verilen telkin, öneri ve etkinlikler doküman incelemesi yöntemiyle değerlendirilmiştir. İçerik analizi sonucunda “kaygı bozukluğu”, “öfke sorunu” ve “diğer uyum, duygu ve davranış bozukluğunu ele alan kitaplar” olmak üzere kitaplar üç gruba ayrılmıştır. Sonuçta; “kaygı bozukluğunu”, “öfke sorununu” ve tırnak yeme, bilgisayar bağımlılığı, tik, kıskançlık, yalnızlık, can sıkıntısı, üzüntü, yalan söyleme, şikâyet etme, mükemmeliyetçilik, hep önde olmayı isteme, uyku sorunu olmak üzere “diğer uyum, duygu ve davranış bozukluklarını” konu alan kitaplar içinde en fazla kaygı bozukluğunun işlendiği tespit edilmiştir. Kitaplarda iyi sosyal ilişkiler içinde olmak, duyguları paylaşmak, farklı fiziksel ve zihinsel aktiviteler yapmak, psikolojik sağlamlık için vurgulanmıştır. Sorunların çözümünde kişinin kendi çabası önemli olmakla birlikte bir yetişkinden yardım alma tavsiye edilmiştir. Eserlerin kurgusunda uzmana başvurmak, birkaç kitap dışında görülmez. Ayrıca kitaplarda ebeveynlere çocuğa sevgilerini daha çok hissettirmeleri ve çocukla kaliteli zaman geçirmeleri konularında uyarılarda bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study, purposed to analyze the relationship between psychology and literature in children’s books. That determined by scanning method; 35 books which deal with adjustmental, emotional and behavioral disorders and suggested solutions for these disorders were examined. The issues mentioned in 35 books and inspirations, suggestions and practices were evaluated via document analysis method.. As a result of content analysis, the 35 books were separated into three groups among themselves as books that cover anxiety disorder, books that cover anger issues and books that cover other adjustmental, emotional and behavioral disorders. In conclusion; it was identified that the most discussed topic is anxiety disorder among the books that cover “anxiety disorder”, “anger issues” and “other adjustmental, emotional and behavioral disorders” such as nail-biting, computer addiction, twitching, jealousy, loneliness, boredom, sorrow, falsehood, complaining, perfectionism, constant desire to be in the forefront, sleep problem. In most books, being in connection with good social relations, sharing feelings, conducting various physical and mental activities stand out as important suggestions emphasized for resilience. In the construction of the books, the own effort of an individual is primarily brought to the fore in terms of the solutions of psychological issues and getting help from an adult is proposed. It is only observed in a few books that consulting a psychologist or an expert is placed in the middle of the construction of the work. In the books, mothers and fathers are warned about especially making the child feel their love much more and spending quality time.

Keywords