Prospective middle school mathematics teachers’ problem posing abilities in context of van Hiele Levels of Geometric Thinking
Prospective middle school mathematics teachers’ problem posing abilities in context of van Hiele Levels of Geometric Thinking

Author : Fatma Erdoğan
Number of pages : 132-152

Abstract

Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmeni adaylarının van Hiele geometrik düşünme düzeyleri bağlamında problem kurma becerilerini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 65 ortaokul matematik öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Bu çalışmanın verileri, ortaokul matematik öğretmeni adaylarının serbest bir problem kurma durumunu cevapladıkları yazılı dökümanlardan elde edilmiştir. Öğretmen adaylarından van Hiele geometrik düşünme düzeylerinin ilk üçüne uygun olacak şekilde problem kurmaları istenmiştir. Ayrıca, öğretmen adaylarının kurduğu problemlerin düşünme düzeyinin hangi özelliklerini yansıttığını açıklamaları da istenmiştir. Veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Çalışma bulgularına göre, öğretmen adaylarının “matematiksel-düzeye uygun” problem kurma oranının düşük olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adayı yanıtlarının yarısından fazlasının matematiksel problem olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adayları en çok düzey 2’ye yönelik “matematiksel-düzeye uygun” problemler kurmuştur. Üçüncü düzeyin özelliklerini doğru açıklayan öğretmen adayı sayısı, ilk iki düzeye göre düşüktür. Öğretmen adaylarının geometrik düşünme düzeylerine ilişkin bilgilerini, problem kurmaya aktaramadıkları söylenebilir. Öğretmen adaylarının matematik eğitimi derslerinin problem kurma deneyimlerini içermesi önerilmektedir. Uygulamaya dönük tasarlanacak ders içeriklerinin öğretmen adaylarının hem problem kurma becerilerini hem de geometri konu alan bilgilerini geliştireceği düşünülmektedir. Ayrıca, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve serbest problem kurma türlerinin birlikte olduğu çoklu durum çalışmaları yapılabilir.

Keywords

Problem kurma, van Hiele teorisi, geometrik düşünme düzeyleri, öğretmen eğitimi

Read:1077

Download: 413

Atıf Bulunamadı