Opinions of Vocational School Students Regarding In-class Cyberloafing Activities

Author:

Year-Number: 2020-Volume 12, Issue 4
Number of pages: 246-259
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin insanlara sunduğu faydalar kuşkusuz tartışılmazdır. Bu faydaların içerisinde insan hayatını kolaylaştırılmasının yanı sıra insanların eğlenmesi ve hoşça vakit geçirmesi için çeşitli uygulamalarla insan yaşamının önemli bir kısmını ele geçirmektedir. Bu doğrultuda yaşanan teknolojik gelişmeler sağladığı yararlarla birlikte çeşitli dezavantajlı durumların oluşmasına kaynaklık etmektedir. Bu konu daha çok çalışma yaşamı ve eğitim kurumlarında kendisini göstermektedir. Sanal kaytarma olarak literatürde yerini alan bu durum çalışma saatleri içinde kişinin elektronik ortamda kendi işlerini yapması için zaman ayırması olarak ele alınmaktadır. Eğitim kurumları içinde ise öğrencilerin ders esnasında ders dışı elektronik etkinliklere zaman harcaması olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada eğitim örgütlerinde önlisans öğrencilerinin sanal kaytarma durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma desen olarak, nitel paradigma içerisinde değerlendirilen betimleyici durum deseni ile şekillendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören 60 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen en çarpıcı sonuç öğrencilerin çoğunlukla ders saati içinde sanal kaytarma davranışını gösterdiği olmuştur.

Keywords

Abstract

Teknolojinin insanlara sunduğu faydalar kuşkusuz tartışılmazdır. Bu faydaların içerisinde insan hayatını kolaylaştırılmasının yanı sıra insanların eğlenmesi ve hoşça vakit geçirmesi için çeşitli uygulamalarla insan yaşamının önemli bir kısmını ele geçirmektedir. Bu doğrultuda yaşanan teknolojik gelişmeler sağladığı yararlarla birlikte çeşitli dezavantajlı durumların oluşmasına kaynaklık etmektedir. Bu konu daha çok çalışma yaşamı ve eğitim kurumlarında kendisini göstermektedir. Sanal kaytarma olarak literatürde yerini alan bu durum çalışma saatleri içinde kişinin elektronik ortamda kendi işlerini yapması için zaman ayırması olarak ele alınmaktadır. Eğitim kurumları içinde ise öğrencilerin ders esnasında ders dışı elektronik etkinliklere zaman harcaması olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada eğitim örgütlerinde önlisans öğrencilerinin sanal kaytarma durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma desen olarak, nitel paradigma içerisinde değerlendirilen betimleyici durum deseni ile şekillendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören 60 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen en çarpıcı sonuç öğrencilerin çoğunlukla ders saati içinde sanal kaytarma davranışını gösterdiği olmuştur.

Keywords