Reflections of Social Media, Television Series and Programs on Family Privacy According to Pre-Service Teachers’ Views

Author:

Year-Number: 2020-Volume 12, Issue 4
Number of pages: 70-84
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının sosyal medya, televizyon dizileri ve programlarının aile mahremiyetine yansımalarıyla ilgili görüşlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adayları, genel olarak sosyal medyanın aile mahremiyetini zedelediğini düşünmektedirler. Öğretmen adayları sosyal medyanın aile mahremiyetini zedelemesinin nedenlerini paylaşım yapma gereksinimi, sosyal medya hastalığı, mutluluk paylaşılması, paylaşıma göre aşırıya kaçması, sosyal medya araçlarını kullanım amacına göre, özenti, bilgilendirme olarak görmektedirler. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının televizyon dizilerini aile mahremiyeti açısından yeterli görmediği görülmektedir. Bir katılımcı ise sorumluluğun ailelere ait olduğunu ifade etmektedir. Araştırmaya katılan öğretmen adayları, televizyon programlarının aile mahremiyeti açısından saçma olduğunu ifade etmektedirler. Televizyonda genel olarak yemek ve evlilik programları olduğunu, bu programların kutsal ve kıymetli olan aileye, aile mahremiyetine zarar verdiğini ifade etmektedirler. Öğretmen adayları aile mahremiyetinin genel olarak olmadığını ifade etmektedirler. Öğretmen adayları öğretmen olarak aile mahremiyetinin bilip paylaşılmaması gerektiğini, aile paylaşıyorsa çocuğun da paylaşacağını ve İnsanlar ne der düşüncesi olduğunu ifade etmektedirler.

Keywords

Abstract

This research aims to examine the views of pre-service teachers about the reflections of social media, television series and programs on family privacy. The case study design, which is one of the qualitative research designs, was used in the study. The data obtained in the research were analysed through content analysis. A semi-structured interview form was used as a data collection tool in the research. According to the findings of the study, pre-service teachers think that social media in general damages family privacy. Pre-service teachers claim the following reasons why social media damages family privacy, the need to share, social media addiction, sharing happiness, over-sharing; wannabe and informing according to the purpose of using social media tools. It is seen that the pre-service teachers who participated in the study do not consider that the television series is careful about family privacy. One participant states that responsibility belongs to families. The pre-service teachers who participated in the research stated that television programs are found to be absurd in terms of family privacy. They state that there are cookery and marriage programs on television in general and that these programs harm the family structure and family privacy, which is sacred and precious. Pre-service teachers state, in general, that there is no family privacy. Pre-service teachers express that family privacy should be known well and it should not be shared. If the family shares, the child will also share, and what other people think is also a factor.

Keywords