Analysis of Children’s Songs By Muammer Sun in terms of Value Education

Author:

Number of pages : 205-222

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Muammer Sun’un “Çocuklar ve Gençler İçin Şarkı Demeti” isimli kitabında yer alan çocuk şarkılarının değerler açısından incelemesidir. Bu amaç doğrultusunda Muammer Sun’un “Çocuklar ve Gençler için Şarkı Demeti” isimli kitabında bulunan 70 çocuk şarkısı, MEB değerler eğitimi yönergesinde bulunan 27 değer bağlamında incelenmiştir. Doküman inceleme yönteminin kullanıldığı nitel bir araştırma olup, araştırmanın verilerini adı geçen kitaptaki şarkıların sözleri oluşturmuştur. Araştırmanın verileri değerlerin işlenmesi, kullanım sıklığı gibi değişkenlere göre kodlamalar yapılıp kategoriler oluşturularak tablolar halinde sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda; kitapta bulunan 70 şarkı içerisinde 34 şarkının yönergedeki değerleri destekler nitelikte olduğu, 7 değerin bu şarkılarda işlenmemekle birlikte, 20 tanesine, yani çoğuna yer verildiği bulunmuştur. Bu durumda, Muammer Sun’un şarkılarının çocuklara toplumsal değerleri kazandırma konusunda etken olduğu anlaşılmaktadır. Okul öncesinden başlayarak eğitimin her kademesinde bestecinin şarkılarının kullanılması önerilmektedir

Keywords

Abstract

Purpose of this study is to analyze the children’s songs in the book ‘Çocuklar ve Gençler İçin Şarkı Demeti’ written by Muammer Sun, in terms of values. In line with this purpose, a total of 70 children’s songs in the book were analyzed in terms of 27 values set out in the Directive on Values Education of the Ministry of National Education (MNE). Being a qualitative study where document analysis method isused, data of the study consist of the lyrics in the book. Data of the study are demonstrated in tables, with the help of certain coding mechanisms in accordance with variables; such as processing of the values and frequency of use. The study concluded that out of 70 songs; 34 of them are in support of the values listed in the directive; 7 of values were not involved in these songs; and that 20 of them were highlighted, which corresponds to the majority of the values. This indicates that songs by Muammer Sun are effective in terms of the acquisition of social values by children. His songs are suggested to be utilized in every stage of education starting from the pre-school age.

Keywords