The Effect of the QR Code Game On Motivation in Suzuki Violin Lessons
The Effect of the QR Code Game On Motivation in Suzuki Violin Lessons

Author : Gülşah Sever
Number of pages : 147-164

Abstract

Bu çalışmanın amacı Suzuki Keman Derslerinde uygulanan Karekod Oyununun öğrenci motivasyonu üzerindeki etkisini incelemektedir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni ile oluşturulmuştur. Öncelikle Suzuki keman metodu birinci seviye parçaları bilişsel görev analizi metodu ile incelenerek önemli teknik görevler ortaya çıkarılmıştır. Karekod oyunu iki bölümden oluşmuştur. Beyaz kartlar, teknik görevlerin ipucu olarak yüklenerek bu ipuçlarından parçanın tahmin edilmesi için tasarlanmıştır. Sarı eğlenceli kartlar ise parçaların tekrar sayılarını arttırmak ve motivasyonu yükseltmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu teknik görevler ve eğlenceli etkinlikler Karekodlara yüklenmiştir. Karekod oyunu 15 hafta süreyle birlikte ders alan Suzuki öğrencilerine uygulanmıştır. Veriler öğrenci tutum formu, öğrenci röportajları, saha gözlemleri ve uzman görüşleri ile toplanmıştır. Veri analizi nitel içerik analizi yöntemi ile yapılmıştır. Analizin sonucunda veriler ‘Kendiliğindenlik’, ‘İsteklilik’ ve ‘Geliştirme için Gönüllülük’ olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Uygulama sonunda öğrenciler, öğretmen yönlendirmesi olmadan karekod oyununu oynamak istemişler, bu oyunu sevdikleri diğer etkinliklere tercih etmişler ve oyunu geliştirme konusunda gönüllü olmuşlardır. Sonuç olarak Karekod Oyununun öğrenci motivasyonunu yükselttiği gözlemlenmiştir.

Keywords

Motivasyon, Mobil Öğrenme, Karekod, Keman, Suzuki Metodu.

Read: 89

Download: 38