Prospective Biology Teachers’ Views about Field Trip to National Park

Author:

Year-Number: 2020-Volume 12, Issue 4
Yayımlanma Tarihi: null
Language : English
Konu : Biology education, environmental education
Number of pages: 192-208
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının Türkiye’deki Manyas Kuş Cenneti Milli Parkına düzenlenen alan gezisine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada, durum çalışması dizaynı kullanılmıştır. Katılımcılar, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören 31 biyoloji öğretmen adayından oluşmaktadır. Veriler, açık uçlu anket ile toplanmış ve veri analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, gezi sonrasında öğrencilerin alan gezisine katılma amaçlarının kısmen karşılandığını göstermiştir. Öğrencilerin, özellikle kuşların ve sosyal faaliyetler ile ilgili beklentilerinin karşılandığı gözlenmiştir. Alan gezisinin faydalarından biri de, öğrencilerin derslerinde öğrendikleri teoriye katkı sağlamaktı. Öğrenciler, özellikle daha fazla kuş türü görmek ve onları yakından izlemekle ilgili bazı önerilerde bulunmuşlardır.

Keywords

Abstract

The purpose of the study was to investigate the prospective biology teachers’ views on the field trip to Manyas Bird Paradise National Park, Turkey. A case study design was used in the study. Participants included 31 prospective biology teachers studying in Necatibey Faculty of Education in Balikesir University, Turkey in the spring term of 2017-2018 academic years. Data were collected by an open-ended questionnaire and analyzed by content analyses technique. The study results showed that the students’ aims to participate the field trip partly fulfilled after the field trip. It was observed that the students’ expectations were met, especially birds and social activity. One of the benefits of field trip was to contribute theory that the students learnt in their courses. Students made some suggestions, particularly to see more bird species and watch them closely.

Keywords